488 GTB Tarcze Ceramiczne TYŁ 360mm S/N 319166

360

X